Y FFIN AFLONYDD (THE RESTLESS BORDER)

Here is the latest of my Welsh language poems about the River Dee (English version below). Many thanks to my brother-in-law, Brian Bishop, for permission to use his stunning image as my cover photo.

Y FFIN AFLONYDD

Goruwch Llanuwchllyn,

Yng ngwyllt Eryri,

Mae Afon Dyfrdwy’n codi –

Yn torri’n rhydd

O dywyllwch y ddaear

I olau disglair y dydd,

Yn newydd-anedig

Ond yn hŷn

Na chof y byd ei hun.

Rhed ei dyfroedd

Drwy’r wlad fel gwaed,

Yn gryf a phur,

Dod â bywyd i’r tir,

Byth yn llonydd,

Bob amser yn symud

Ymlaen, aflonydd

Am y môr agored,

A galw’r gwylanod.

THE RESTLESS BORDER

Above Llanuwchllyn,

In the wilds of Snowdonia,

The River Dee rises –

Breaking free

From the darkness of the earth

To the bright light of day,

New-born, yet older than

The memory of the world itself.

Her waters run through

The country like blood,

Strong and pure,

Bringing life to the land,

Never still,

Moving forwards always,

Restless for the open sea,

And the wild call of gulls.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *