TAITH AFON DYFRDWY – JOURNEY OF THE RIVER DEE

A poem about the journey of the beautiful River Dee in North Wales, from its source in Snowdonia to the magnificent Dee Estuary, beautifully read by Keith Humphreys. Click to listen: https://fb.watch/qNfSAI7Nl9/

TAITH AFON DYFRDWY

Sibryda llais Aerfen yn ddistaw bach

Drwy’r creigiau’r Dduallt, ar draws

Llyn Crych y Waun.

O’r uchder tywyll hyn i lawr i’r olau’r dyffryn

Rhed yr afon ddisglair, fel aur o dan yr haul,

Arian dan y lleuad.

A lle nofio’r brithyll brith a helfeydd dwrgi

Dan yr hen bont gerrig

Yma mae’r afon hudolus nawr yn troelli – dan ei bwâu.

Ymlaen ac ymlaen y rhed, drwy’r caeau, pentrefi a threfi,

Fel edau arian sy’n ein cystylltu ni – ein gorffennol i’n dyfodol.

Ac yna, cyrhaedda’r Dyfrdwy’r môr

Lle mae ewyn y don yn gloywi tu hwnt i’r aber mawr

A gwylanod gwyn yn hwylio’r gwynt uwchben y tonnau gwyllt,

I grwydro moroedd y byd i gyd, a galw’r eogiaid adra.

JOURNEY OF THE RIVER DEE

Aerfen’s voice whispers softly through

The rocks of Dduallt, across Llyn Crych y Waun.

From these dark heights the river runs

To the light of the valley below,

Shining like gold beneath the sun,

Mercury beneath the moon,

And where the speckled trout swim and the otter hunts

Beneath the old stone bridges,

The enchanted river swirls and eddies through arches.

On and ever on she runs, through villages, fields and towns,

Connecting us as a silver thread, our past with times to come.

Until at last, the Dee meets the sea,

Where the spray bursts in silver sparks beyond the great estuary,

And seagulls sail the wild, wild wind above the waves and spume,

To search the waters of the world, and call the salmon home.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *